Business Agility Analizi™

İş Çeviklik Analizi

Business Agility Analysis™ organizasyon içerisindeki takımların Agile olgunluk seviyelerini ölçerek, mevcut durumunu ortaya koyan bir değerlendirme çalışmasıdır. Organizasyon odaklı bu değerlendirmede, Kanban Maturity Model (KMM) yöntemiyle ele alınır. Bu değerlendirmedeki amaç takımı denetlenmesi değildir. Takımların kendi süreçlerini gözden geçirmelerini sağlayarak iyileştirme noktalarını keşfetmelerini sağlamaktır.

Analiz Faydaları

Organizasyon içerisindeki takımların değer akışı oluşturulması
Agile olgunluk kapsamında aksayan noktalarının belirlenmesi
Takımlar arasındaki ilişkilerin değer üretimi odaklı analizi
Takımların verimliliği artırmak için mevcut durum analizinin yapılması
Hedef durumun belirlenmesi konusunda yönlendirilmesi
Takımlar arasındaki işbirliğinin tetiklenmesi
Zorlu hedeflerin başarılması için bilimsel düşüncenin benimsenmesi

Analiz Adımları

Kanban metodunun ilkeleri ve uygulamaları
Kanban anlamları
Temel Kanban kavramları
Görsel panolar ve pano tasarımları
Çevrim süresi metrikleri
Work in progress limits (WIP)
Delivery rate & Little’s Law
7 Kanban cadences’e genel bakış
Günlük standup yenileme toplantısı
Aylık raporlama

KMM Danışmanlık ile Süreçlerinizi İyileştirin!

Sizi Arayalım!

Danışman

Türkiye’nin ilk Akredite Kanban Eğitmeni ve Koçudur. Toyota Motor Europe ‘da 5 sene danışmanlık yapmıştır. Türkiye’de ve Dünya’da önde gelen firmalarına Business Agility konusunda eğitim ve danışmanlık yapmıştır. Lean tecrübesini, Agile pratiklerle birleştirerek organizasyonların potansiyellerine erişmesine destek olmaktadır.